Zoek op trefwoord :

Paul Bordewijk.nl

Paul Bordewijk was wethouder van Leiden voor de PvdA en is thans voornamelijk werkzaam als publicist. Hij doceerde het keuzevak Lokale en regionale politiek aan Campus Den Haag, de Haagse vestiging van de Leidse Universiteit. Hij was ook voorzitter van de afdeling Holland Rijnland van Rover, de vereniging van reizigers in het openbaar vervoer.

Meest Recente Publicaties

 • Natura 2000 is ondemocratisch
  11-07-2022 - Het is eigen aan de democratie dat kan worden teruggekomen op eerder genomen besluiten. Voor de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden geldt dat echter niet.
 • De paradox van de emissiehandel
  30-06-2022 - Het ETS is een goed systeem maar heeft als paradoxaal gevolg dat de extra emissiereductie die door het Urgenda vonnis in de grote bedriijven wordt gerealiseeerd leidt tot een hogere emissie in andere landen. 
 • Integriteit
  16-06-2022 - Uit verschillende casussen blijkt dat rechtse kiezers weinig geneigd zijn polici niet interger gedrag kwalijjk te nemen.
 • Hoed u voor Hirsch Ballin
  02-06-2022 - Met zijn boek Waakzaam burgerschap doet Hirsch Ballin een aanval op de parlementaire democratie.